Sunday, January 13, 2008

Tafsir Al-Munir - Juz 27


Panel Penyemak

- Haji Abd. Ghani Samsudin

(Yang Di Pertua, Persatuan 'Ulama Malaysia)

- Sheikh Haji Abdul Halim Kadir

(Mantan Mufti Kerajaan Negeri Terengganu)

- Prof. Madya Saleh Hj. Md @ Hj. Ahmad

(Pensyarah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)

- Sheikh Mohd Noor Mansur al-Hafiz

(Imam Besar Masjid Negeri Perak)

- Haji Pauzi Haji Awang

(Mantan Dekan, Fakulti Usuluddin, Universiti Malaya)

- Prof. Madya Dr. Abdul Karim Ali

(Ketua Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)

Panel Penterjemah

- Prof Madya Dr. Abdul Karim Ali [BSh. (UM), PhD (Edinburgh)]- APIUM

- Ahmad Hasan Mohd Nazam [B.A. Shariah lslamiyyah (Univ. al-Azhar)]

- Che Nor Sakinah ltam [BUS., (Univ. Malaya)]

- Munira h Abd . Razza k [BUS., (Univ. Malaya)]

- Norhayati Abd. Razak [BUS., (Univ. Malaya)]

- Zanaliati Akmar Zakaria [BUS., (Univ. Malaya)]

Pengurus Projek

- Baharom Kassim - PUM / iMAP

ISI KANDUNGAN

- Kata-kata Aluan Yang DlPertua Persatuan Ulama Malaysia

- Pengantar Penerbit (Juz 27)

- Pengantar Penerbit (Juz 'Amma)

Surah al-Dzaariyat

- Allah Bersumpah Bahawa Hari Kebangkitan Pasti Berlaku

- Balasan Orang Yang Bertaqwa dan Sifatnya

- Kisah Tetamu lbrahim dan Peranan Mereka Memusnahkan Kaum Lut

- Kisah-kisah Para Anbiya' Yang Lain Bersama Kaum-kaum Mereka

- Menegaskan Keesaan dan Kebesaran Kuasa Allah

- Ancaman Kepada Musyrikin Dengan Azab Kerana Mendustakan Nabi s.'a.w.

Surah al-Tuur

- Kiamat dan Penetapan Azab Pada Hari Yang Dijanjikan

- Balasan Orang-orang Yang Bertakwa dan Kurniaan Allah Kepada Mereka di Hari Kiamat

- Kewajipan Meneruskan Tazkirah dan Nasihat Meskipun Berhadapan Dengan Berbagai Kerenah

- Buktikan Kewujudan Pencipta dan Kewajipan MengesakanNya Melalui Dalil Dalam Diri dan Alam

- Menghindarkan Diri Dari Golongan Kafir Kerana Keengganan Mereka Tunduk Kepada Bukti-bukti Nyata

Surah al-Najm

- Penegasan Tentang Bukti Kenabian dan Keterangan Wahyu

- Larangan Syirik dan Huraian Tentang Tidak Berfaedahnya Berhala

- Celaan Terhadap Musyrikin Kerana Menamakan Malaikat Itu Sebagai Anak Perempuan Allah

- Balasan Orang-orang Yang Berbuat Kejahatan dan Orang Yang Berbuat Kebaikan Serta Sifat-sifat Mereka Yang Berbuat Kebaikan

- Celaan Terhadap Sesetengah Pembesar Musyrikin Yang Kaya Kerana Mereka Enggan Mengikut Kebenaran dan Peringatan Kepada Rasulullah Mengenai Kandungan Suhuf (Lembaran) Ibrahim dan Musa

- Mematuhi Pesanan al-Qur'an dan Misi Rasul Serta Peringatan Tentang Huru-hara Kiamat

Surah al-Qamar

- Bulan Terbelah Serta Sikap Kaum Musyrikin Terhadap Peristiwa Ini

- Mengulangi Kisah-kisah Umat-umat Terdahulu Yang Mendustakan Rasul-rasul:

§ Pertama: Kisah Kaum Nuh 'a.s.

§ Kedua: Kisah 'Ad Kaum Hud 'a.s.

§ Ketiga: Kisah Thamud Kaum Salih 'a.s.

§ Keempat: Kisah Kaum Lut 'a.s.

§ Kelima: Kisah Keluarga Fir'aun

- Celaan Terhadap Musyrikin Dari Kalangan Kafir Quraisy Serta Keterangan Mengenai Balasan Orang-orang Yang Berbuat Dosa dan Orang-orang Yang Bertakwa

Surah al-Rahman

- Nikmat llahi Yang Paling Utama di Dunia dan di Akhirat

- Nikmat al-Qur'an dan Segala Yang Ada di Bumi

- Penerangan Tentang Beberapa Nikmat Allah

- Kemusnahan Segala Nikmat dan Jagat Raya Kecuali Allah SWT

- Pembalasan di Akhirat Terhadap Amalan Baik dan Buruk

- Langit Terbelah dan Keadaan Orang Yang Melakukan Dosa Pada Hari Kiamat

- Jenis-jenis Nikmat Allah ke Atas Orang-orang Yang Bertakwa Pada Hari Akhirat. Pertama: Sifat Syurga

- Sifat-sifat Lain Bagi Syurga

Surah al-Waaqi'a h

- Kiamat dan Kategori Manusia Pada Masa Itu

- Jenis-jenis Nikmat Untuk Golongan al-Sadiqun

- Jenis-jenis Nikmat Bagi Golongan Kanan

- Jenis-jenis Azab Bagi Golongan Kiri di Akhirat

- Dalil Ketuhanan Allah dan KuasaNya Untuk Menghidupkan Manusia Semula dan Memberi Ganjaran

- Penegasan Tentang Kenabian. Kebenaran al-Qur'an Serta Penyelaran Terhadap Akidah Orang Musyrikin

Surah al-Hadid

- Amalan Bertasbih Memuji Allah Setiap Waktu dan Sebab-sebabnya

- Beberapa Tanggungjawab Keagamaan: Galakan Beriman Kepada Allah SWT Serta Rasulullah s.'a.w dan Galakan Berinfaq

- Keadaan Golongan Munafiqun Pada Hari Kiamat

- Takut Kepada Allah. Balasan Bagi Orang-orang Yang Dermawan dan Golongan Mukmin Serta Kafir

- Keadaan Dunia dan Galakan Terhadap Amalan Akhirat

- Kaitan Musibah Dengan Qada' dan Qadar Serta Jenayah Orang-orang Bakhil Terhadap Diri Mereka Sendiri

- Tujuan Kebangkitan Para Rasul

- Perlembagaan Masyarakat Islam dan Undang-undang Kehakiman

- Kesatuan Dasar Syariat dan Hubungan Islam Dengan Agama Sebelumnya

Spesifikasi Buku:
Bilangan Muka Surat : xix + 365 hal.

Saiz : 17 x 24 cm

ISBN : 983-2417-15-5

Harga:

- Kulit Nipis: RM 27.00

- Kulit Tebal: RM 37.00

No comments: